Angst, stress & depression

 

Jeg har her valgt at omtale angst, stress og depression samtidig. Det skyldes, at disse tilstande ofte (men ikke altid) er forbundet med hinanden. Får du symptomer på stress, angst eller depression, hænger det ofte sammen med, at du har oplevet stressbelastninger i en længere periode af dit liv.

Stressbelastninger kan være skabt af ydre omstændigheder, som rammer os alle flere gange I løbet af livet. Det kunne være i form af: Sygdom, dødsfald, arbejdsløshed, økonomiske problemer, skilsmisse, dårligt arbejdsmiljø, for mange arbejdsopgaver, mobning, usunde relationer. Osv.

Hvorfor får man angst eller stress? 

Det kan også være I form af de følelsesmæssige stressbelastninger, der bliver skabt inde i os selv, som ofte har rod i belastninger fra barndommen, eller traumatiske begivenheder i løbet af livet.

Her tænker jeg på det følelsesmæssige pres/stress, vi bygger op inde i os selv, i form af negative tanker og følelser om os selv. F.eks

  • en følelse af, ikke at være god nok.

  • at føle sig forkert

  • at føle at andre er bedre end mig, lykkeligere end mig, har et bedre liv.

  • at andre nok tænker dårligt om mig.

  • at jeg skal lave om på mig selv for at være god nok, eller for at andre kan lide mig.

  • jeg er for tyk, ser ikke godt nok ud, spiser for meget, træner ikke nok, er kedelig, er ikke klog nok, ikke sjov nok. Osv., osv.

 

Alle disse negative tanker og følelser bunder i et lavt selvværd, en skamfølelse og en følelse af utilstrækkelighed. Det betyder, at vi er på konstant overarbejde.

Jeg skulle have gjort det bedre...

Jeg burde også have gjort...

Hvis jeg ikke yder 100%, er det ikke godt nok.

Nu skal jeg også tage mig sammen...

Det er simpelthen for dårligt, at jeg ikke…

Hvad sker der når angsten rammer? 

En konsekvens af dette kan blive, at vi bliver for pligtopfyldende og overansvarlige. At vi overhører vores grænser, at vi ikke får sagt fra,  at vi oplever andres behov er vigtigere end vores osv.

En kombination af ydre stressbelastninger, som er en del af livet, og de indre belastninger nævnt ovenover,  betyder at ca. en tredjedel af os på et tidspunkt af vores liv bliver ramt af enten stress, depression eller angst. Rigtig mange oplever at få symptomer på både stress, angst og depression, da disse lidelser ligger tæt op af hinanden og har en gensidigt påvirkning af hinanden.

Længerevarende indre og ydre stressbelastninger kan ramme vores nervesystem og få dele af vores hjerne til at forvente fare. Vores nervesystem er så at sige “på vagt” og i øget alarmberedskab. Dette kan forårsage en lang række fysiske og psykiske symptomer, herunder stress, angst og depression

Der er stor forskel på, hvor meget stressbelastning, vi hver især kan klare.

Man siger at ca. 15-20 % har et mere modtageligt/sensitivt nervesystem end andre. De vil være mere sårbare overfor indre og ydre stressbelastninger.

Få styrket din selvværd

Hvorfor er 5-PATH hypnoterapi så effektiv I forhold til stress, angst og depression?

 Man kan forenklet sige, at stress, angst og depression har rod i lav selvværdsfølelse, skamfølelse, og følelsen af utilstrækkelighed. Ofte er vi ikke bevidste om, hvilke oplevelser og erfaringer fra vores fortid, der er årsag til disse følelser. Disse tidlige erfaringer fra vores liv ligger lagret I vores underbevidsthed. I 5 PATH hypnoterapi er vi i stand til at hente dem frem fra vores underbevidsthed og arbejde med dem. Hypnoterapien giver os derfor en enestående mulighed for at lindre eller helt neutralisere disse negative og destruktive følelser fra fortiden, som er årsag til vores psykiske/følelsesmæssige stressbelastninger.

I hypnoterapien får du styrket dit selvværd, du oplever mindre skam og utilstrækkelighedsfølelse. Du vil opleve, at det bliver lettere at passe på dig selv, at sige fra og lytte til dine behov og følelser.

5 PATH hypnoterapi er en hurtig og effektiv måde at støtte op om din proces i forhold til at få mere glæde, energi og overskud i dit liv, og de stress-, angst-, eller depressionssymptomer, du kom med, vil blive reduceret I betydelig grad.

Fredskilde Hypnoterapi - Frank Fredskilde - Egensevej 3 th, 5700 Svendborg - frankfredskilde@gmail.com - 22 54 71 68 

© 2017 Pauweazy Productions