Afhængighed

Overspisning er et eksempel på en afhængighed. Det hænger ofte sammen med følelser. Nogle af os bruger mad eller sukker til at aflede eller dulme ubehagelige følelser og stress. Et eksempel kunne være, at du sidder om aftenen og får en følelse af indre uro og ubehag, måske prøver du at aflede dette ubehag ved at se fjernsyn eller gå på sociale medier. Måske tænder du din PC og begynder at arbejde. Måske henter du noget mad eller slik, som du "kører ned" foran skærmen. Du vil opleve, at roen og ubehaget forsvinder for en tid. Men så kommer den dårlige samvittighed. Du bliver måske sur på dig selv eller  skammer dig over, at du ikke kunne styre det. Du begynder at få dårlige tanker om dig selv,  -"Jeg er for tyk, jeg er svag, jeg er ikke god nok" osv.

Man kan sige, at de strategier vi bruger for at aflede os selv fra uroen og ubehaget ofte er ret kortsigtede.

Uro og ubehag opstår, når vores stressniveau er for højt, eller der er et uforløst behov eller følelser, som vi ikke har taget os af. Det kan være behov for nærhed, intimitet, seksualitet, kærlighed, at blive mødt set og hørt af et andet menneske, at havde stimulerende, meningsfulde samtaler, at blive udfordret, at få realiseret sine kreative potientaler, osv. Listen af uforløste behov kan ofte være lang.

Hvorfor kan det så være, så svært at få handlet på ovenstående behov ?

For det første, har vi måske, i en tidlig alder lært at fortrænge disse behov.

Fordi vores forældre ikke i tilstrækkelig grad har evnet at møde os i dem.

For det andet, bunder det i en selvværdsproblematik., som eksempelvis:

- Er jeg god nok, som den jeg er,

- Er jeg værd at elske.

- Jeg bliver nok afvist, hvis jeg rækker ud.

- Andre kan ikke lide mig, hvis jeg viser sårbarhed.

- Jeg har ikke tillid til, at andre vil mig det godt.

 

Ovenstående gør, at vi simpelthen mister troen på, at det er okay at udtrykke vores følelser og handle på vores behov.

Når vi lukker ned for vores følelser og behov, kan der opstå uro og ubehag, som vi forsøger at dulme eller aflede f.eks. ved at spise, ved altid at være sammen med andre, at overtræne osv.

Her er nogle af de mest almindelige afledningsstrategier ( også kaldet too much behaviores ):

- alkohol

- ludomani

- rygning

- shopping

- store mængder træning

- stort fokus på sund kost og livstil

- fjernsyn, ipad, computerspil, sociale medier

- lange arbejdsdage

- mange skiftende sexuelle partnere

- overspisning, mad og sukker

Alle ovenstående ting kan i sidste ende føre til afhængighed, stress og dårlig livskvalitet.

5-PATH hypnoterapi er en hurtig og effektiv metode, til at arbejde med vores too much behaviors, fordi vi i hypnoterapien lindrer eller helt neutraliserer negative og destruktive følelser fra fortiden, som er lagret i vores underbevidsthed, og som er årsag til, at vi afleder os selv med too much behaviors, når vi mærker uro og ubehag.

Fredskilde Hypnoterapi - Frank Fredskilde - Egensevej 3 th, 5700 Svendborg - frankfredskilde@gmail.com - 22 54 71 68 

© 2017 Pauweazy Productions